Akamo k’Umuhari w’Abakenyezi n’Abigeme baharanira Amahoro n’Umutekano mu Burundi ko kuri uyu wa mbere w’umubabaro wo kuwa 12 Munyonyo 2018.

Nk’aho amarushwa iteye Abarundi atarakwiye, Intwaro ya Bujumbura yavogereye ubutaka bw’ igihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokrasi ya Congo, igavye igitero ngo co kunyegurura abageramiye umutekano wayo boba bahacumbitse, gurtyo igemurira urupfu  n’amakuba imiryango y’abanye Congo, bazira ivyo batazi atari ubunyamaswa bw’iyo ntwaro. Umuhari w’Abakenyezi n’Abigeme baharanira Amahoro n’Umutekano mu Burundi usangiye umubabaro  n’imiryango yabuze, n’abo bose bashikiwe n’ivyago bivuye kuri ako gasomborotso.            

Mbega uko kurondera kwivuna utatewe no gushaka kw’ingorane z’Uburundi zikwira aka karere ubanje mbere guhonyanga Amategeko Mpuzamakungu yubahiriza ubwigenge n’imbibe z’ibihugu hari ico bipfana na ya mvugo ko mu Burundi amahoro ari umusesekara ? Canke ni kimwe muri ya mikenyuro y’iyi ntwaro yo gusombora no gushora igihugu mu ntambara kitipfuza ! Nkako, Nkurunziza na ba somambike biwe barazi ko, inyuma y’ akagaye, agakengerwe n’ukutababara abanyagihugu berekanye mu kuzibira inzira zose zogarukana amahoro bidaciye mu ngimba Abarundi n’amakungu babafashije kurondera, mu gihugu ata mutekano, ata butungane, ata gateka ka zina muntu bivugwa, igihugu ubukene bungana ubworo…bamwe bamwe mu Barundi bazoheza bashegeshwa, bagafata inzira batotoye. Maze iyi ntwaro ibe nkaya ngwe igutwara igitungwa ikagutanga kuraka, bati twaratewe turivuna, bigire abacikacumu, igihugu kibeze, cibagire ivyaha bagikoreye n’amarushwa bagiteye.

Umuhari w’Abakenyezi n’Abigeme baharanira Amahoro n’Umutekano mu Burundi usubiye guhamagarira Abarundi n’Abarundikazi ngo tugume tugavye, ntidusamare, dutandukanye icatsi n’ururo, ntitugwe mu mutego w’iyo ntwaro ishaka kudushora mu ntambara yo kwama  no gusubira kuduhekura. Urugamba turwana n’urwo kurondera amahoro tudaciye mu ntambara, tukanazokwishuza iyi ntwaro amabi yose yakoreye igihugu. Bikazoba ngombwa naho ko tuyivuna, mu bwitonzi no mu kwihangana kwabaranze, abanyagihugu bazoheza batore inzira ibereye yo gushayura no kwigarurira igihugu, kuko aribo beneco.

Ako  kari Akamo k’Umuhari w’Abakenyezi n’Abigeme baharanira Amahoro n’Umutekano mu Burundi

Message du Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi de ce Lundi Noir, 12 novembre 2018

N’en ayant pas assez de faire souffrir sa propre population, le Gouvernement du Burundi s’en va-t’en guerre en République Démocratique du Congo pourchasser des soi-disant rebelles qui menaceraient la sécurité du Burundi. Habitué à causer la mort et la désolation dans les familles burundaises, il impose les mêmes malheurs aux familles congolaises, victimes de la barbarie de ce même État. Le Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi se joint aux familles endeuillées et à tous ceux qui ont souffert de l’intrusion de l’armée burundaise sur le sol congolais pour leur exprimer sa sympathie.

Cette obsession du Gouvernement du Burundi de protéger ses frontières même en violation du droit international sur le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale d’un autre État est en parfaite contradiction avec le fait que le Gouvernement ait toujours affirmé que la paix règne sur l’ensemble du territoire. Bien plus, cette intrusion relève d’une logique de guerre dans laquelle le Gouvernement veut entrainer le peuple burundais.

Pierre Nkurunziza et ses sbires savent en effet que leur arrogant et irresponsable refus de toutes voies de solution pacifiquement négociées face à l’état de délabrement en matière de paix et de sécurité, de justice, de respect des droits humains, de bien- être économique et social….conduirontinexorablement certains à emprunter la voie qu’ils leur auront imposée, les mêmes causes produisant malheureusement les mêmes effets.Ils espèrent, par cette fuite en avant et ces tentatives de régionalisation du conflit burundais se poser en victimes et s’acquitter devant le peuple burundais et l’histoire de tout le malheur qu’ils leur auront imposé.

Face à cette attitude du Gouvernement, le Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi en appelle à la vigilance citoyenne des Barundi et Barundikazi pour ne pas tomber dans ce piège et dévier de notre trajectoire pour une sortie de crise pacifique et la redevabilité devant le peuple de tous ceux qui seront tenus responsables de ses malheurs. Refusons ensemble de suivre Nkurunziza et son Gouvernement dans cette folie guerrière qui fera de nos enfants d’autres victimes, des victimes de tropd’une guerre qui ne dit pas son nom et qui n’aura que trop duré. Et si elle lui était finalement imposée, le peuple burundais saura, dans la sagesse et la résilience, comment redevenir maitre de son destin.

Ceci est un Message du Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi